Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Clubtenue

vvBrabantia clubtenue

Beleid en regelgeving
Wij willen als club eenzelfde uitstraling hebben. Daarom dragen onze spelende leden, trainers, leiders en ondersteunende vrijwilligers bepaalde kleding bij club activiteiten. Hieronder vind je hoe dat werkt.

Kledingreglement
Het wedstrijd voetbalshirt blijft eigendom van de vereniging en wordt ieder seizoen aan de leden in bruikleen gegeven.

Aangezien het wedstrijdshirt geen eigendom is van de leden, is het goed te weten welke regels er gelden bij het gebruik van het shirt. Daartoe zijn de volgende regels vastgesteld door de kledingcommissie.

 • Ieder lid krijgt per seizoen een voetbalshirt in bruikleen wat door vvBrabantia uitgereikt wordt. Een financiële bijdrage aan het shirt is verwerkt in de contributie. Het tenue wordt in principe na 4 seizoenen vervangen.
 • Leider of trainer van het team is verantwoordelijk voor de door de vvBrabantia verstrekte teamtas met de wedstrijdshirts. De trainer/leider van het team tekent een “bruikleenovereenkomst” voor het in bruikleen krijgen van de spullen en is hiervoor verantwoordelijk.
 • Aan het einde van het voetbalseizoen dient de leider ervoor te zorgen dat de tas met alle kledingstukken en toebehoren wordt ingeleverd bij de kledingcommissie.
 • Trainingskleding moeten de leden via de webshop zelf aanschaffen. Tenzij dit geregeld wordt via een sponsor.
 • Voor het bestellen van trainingskleding voor het hele elftal of interesse over de mogelijkheden van sponsoring, graag contact opnemen met Quintin van der Gouw, tel. 06 2684 2888 of email: van.der.gouw@vvbrabantia.nl.

Schade/ vermissing

 • Als tijdens de wedstrijd schade aan kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd aan de trainer/leider te worden gemeld. Voor schade aan kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, wordt de speler niet aansprakelijk gesteld, tenzij er sprake is van opzet of schuld.
 • Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan.
 • Bij vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding, dient men zelf een nieuw wedstrijdshirt te kopen in de webshop.
 • Zonder toestemming van het bestuur (sponsorcommissie) is het niet toegestaan zelf sponsor reclame of andere teksten of uitingen toe te voegen op de wedstrijdkleding.

Het bestuur houdt zich het volledige recht toe om sponsoruitingen toe te voegen aan kleding van teams, van welk team dan ook.

Voor alle vragen over de wedstrijdtenues: stuur een bericht naar kleding@vvbrabantia.nl

 

Kledingprotocol vvBrabantia seizoen 2022 - 2023

vvBrabantia streeft naar uniformiteit in kleding en zal dat realiseren aan de hand van dit protocol dat geldt voor alle leden en vrijwilligers van onze club. Dit kledingprotocol is per direct van toepassing


Definities:

 1. Tijdens thuiswedstrijden zijn alle teams verplicht het rood-blauwe clubtenue te dragen van Brandsfit/Patrick. Elk ander kledingstuk is verboden.
 2. vvBrabantia stelt voor alle spelers een verplicht shirt ter beschikking op basis van bruikleen;
 3. Ieder wedstrijdtenue bestaat uit een wedstrijdshirt (beschikbaar gesteld door de vereniging) een wedstrijdbroek en kousen (broek en kousen zijn eenmalig geschonken door vereniging daarna zelf voor zorgen);
 4. Shirts blijven altijd eigendom van vvbrabantia;
 5. Wedstrijdshirts worden bij aanvang van het seizoen door vvBrabantia in één tas per team uitgedeeld;
 6. Ieder team ontvangt voldoende shirts voor alle spelers volgens de teamindeling en er is per team één keepershirt beschikbaar;
 7. Aan het einde van ieder seizoen dient ieder team hetzelfde aantal wedstrijdshirts aan vvBrabantia terug te geven;
 8. Bij de uitgifte wordt het uitgifteformulier door een vertegenwoordiger van het team ondertekend. Bij het inleveren van de shirts aan het einde van het seizoen wordt gezamenlijk het juiste aantal shirts en eventuele beschadigingen gecontroleerd;
 9. Bij het ontbreken van shirts, om welke reden dan ook, zal vvBrabantia het ontbrekende aantal aanvullen waarbij de kosten hiervoor ten laste komen van het team;
 10. Eventuele andere kosten die voortkomen uit afwijkingen van dit protocol komen ook ten laste van het team;
 11. Het is aan het team zelf om te bepalen of deze kosten door het team worden gedragen of door de individuele speler(s);
 12. Bij tussentijdse wijzigingen in het team dienen shirts te worden teruggeven of aangevuld door de groepsleider;
 13. Het wedstrijdshirt, -broek en -kousen van alle teams zijn voorzien van dezelfde sponsoring;
 14. Rugnummers worden alleen voor de categorie A-teams (volgens de KNVB-definitie) op de shirts gedrukt;
 15. Als leden een thermoshirt onder het tenue willen dragen is deze verplicht in het blauw en volgens de richtlijnen van de KNVB. Deze zijn verkrijgbaar in de vvBrabantia/Brandsfit webshop.


Verplichtingen voor de spelers en teams:

 1. Iedere teamlid dient zorgvuldig met de wedstrijdshirts en voetbaltassen om te gaan;
 2. Teams dienen de shirts steeds in de tas te bewaren waarin de tenues zijn uitgereikt (individuele spelers nemen nooit zelf een tenue mee);
 3. De wedstrijdkleding wordt alleen tijdens wedstrijden gedragen en nooit op andere momenten (bijvoorbeeld tijdens trainingen);
 4. Bij verlies of diefstal, of een andere reden van het ontbreken van shirts, dient dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de groepsleider;
 5. Shirts die onverhoopt kapotgaan, kunnen bij de groepsleider ingeleverd worden om door vvBrabantia te laten vervangen;
 6. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor het wassen van de shirts: ieder team dient het eigen tenue steeds als een geheel te wassen na iedere wedstrijd die gespeeld is (volg de bijgeleverde was-instructies);
 7. Het is niet toegestaan om als speler of als team de wedstrijdshirts, -broeken en/of -kousen zelf aanvullend te bedrukken met bijvoorbeeld rugnummers of sponsoruitingen.

Opmerkingen:

 1. De vereniging zal coulant omgaan met vervanging van kleding die tijdens een wedstrijd beschadiging heeft opgelopen, voor zover deze schade het gevolg is van normaal gebruik. Schade moet gemeld worden op kleding@vvbrabantia.nl;
 2. Bij slijtage zal vvBrabantia voor vervanging van de shirts zorgen. De kosten hiervoor zijn al in de contributie verwerkt.

Aanvullende sponsormogelijkheden voor spelers en teams

De wedstrijdshirts zijn mede mogelijk gemaakt door sponsors en een jaarlijkse kledingbijdrage (zit in de contributie) door de leden. Deze shirts dienen tijdens alle wedstrijden gedragen te worden. Aanvullende sponsoruitingen op wedstrijdshirts, -broeken en -kousen zijn nooit toegestaan.

De teams kunnen in overleg met de kleding- en sponsorcommissie trainingskleding uit de webshop laten sponsoren, bijvoorbeeld trainingspakken, spelerstassen, polo’s etc. Neem hierover contact op met  Quintin van der Gouw, tel. 06 2684 2888 of email: quintin.van.der.gouw@vvbrabantia.nl.

Kledinglijn

vvBrabantia voert komende vier seizoenen eenzelfde kledinglijn. Hier kan niet van worden afgeweken. Daarnaast is het niet toegestaan ons clublogo te gebruiken voor kleding die niet wordt besteld bij vvbrabantia/brandsfit.
Oneigenlijk gebruik van het clublogo en of afwijkende teamkleding van de clublijn leidt tot uitsluiting van het team in de competitie.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!