Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Algemene ledenvergadering ALV

De Algemeene Ledenvergadering ALV 2020 uitgesteld.

Door het coronavirus en de maatregelen die zijn opgelegd door de regering zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) die voor november 2020 gepland stond, geen doorgang vinden.

Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld omdat we op dit moment nog niet weten hoe het coronavirus zich zal gaan ontwikkelende. We zullen jullie op de hoogte houden en tijdig informeren wanneer de Algemene Ledenvergadering plaats zal vinden.

Het hoofdbestuur

Noodwet uitstel ALV voor verenigingen
Er is op 22 april een noodwet aangenomen die het voor verenigingen mogelijk maakt om anders met ledenvergaderingen om te gaan, ook als dat niet in de statuten staat. Deze wet geeft uitstel voor de wettelijke verantwoordingstermijn met 4 maanden (dus vaak 1 november i.p.v. 1 juli) en maakt online vergaderen en besluitvorming rechtsgeldig. Er zijn een paar logische voorwaarden aan online vergaderen verbonden, zoals tijdige informatievoorziening, de gelegenheid geven om digitaal te reageren en vragen te stellen en om digitaal te stemmen.

 


UITNODIGING 97e ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN RKVV BRABANTIA - 2019

Het hoofdbestuur van Brabantia nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering(ALV). De vergadering wordt gehouden in het clubhuis aan de Rijstenweg op maandag 25 NOVEMBER 2019 aanvang 20.00 uur. Stukken liggen ter inzage in de bestuurskamer.

 AGENDA

 1. Opening door Erik Vos        
 2. Verkiezing leden hoofdbestuur
  - Verkiesbaar in de functie van bestuurslid: Jos Schalkwijk
  - Aftredend en herkiesbaar in de functie van facilitair management & sponsoring: Peter Kruizinga
  - Aftredend en niet herkiesbaar in de functie van bestuurslid: Rob van Vliet, jeugdvoorzitter
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Goedkeuring Notulen 96e ALV, d.d. 26 november 2018.            
 5. Verslag penningmeester
  - resultaten seizoen 2018/ 2019
  - balans per 30-06-2019
  - begroting seizoen 2019/2020
 6. Verslag kascommissie
  - Verslag

  - Verkiezing leden kascommissie
  - Decharge Hoofdbestuur

 7. Goedkeuring jaarverslagen
  - Hoofdbestuur
  - Seniorenbestuur 
  - Jeugdbestuur
  - Zaalvoetbalbestuur
  - Activiteitencommissie
  - Commissie Normen en Waarden

 8. Presentatie Normen & Waarden
 9. Pauze
 10. Presentatie Organisatie Structuur door Hennie van der Gouw
 11. Vaststelling contributie
  - De contributie is voor het jaar 2020 gelijk gebleven
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!