Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Algemene ledenvergadering ALV

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

Het bestuur van vvBrabantia nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). De vergadering wordt gehouden in het Sportcafé van vvBrabantia aan de Rijstenweg op

                     Maandag 25 april 2022 aanvang 20.00 uur.


Financiële stukken liggen 2 uur voor aanvang van de ALV ter inzage.
Overige stukken liggen ter inzage vanaf maandag 18 april 2022.

 

AGENDA

1.  Opening door Erik Vos

2.  Verkiezing leden bestuur

 • Aftredend en herkiesbaar in de functie van voorzitter; Erik Vos
 • Aftredend en herkiesbaar in de functie als secretaris; Jos van Happen

Tegenkandidaten kunnen gesteld worden door tenminste tien stemgerechtigde leden.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 • Goedkeuring notulen ALV 2020 van 28 juni 2021 (ivm Corona).
4.  Financieel jaarverslag
 • Resultaten seizoen 2020/2021
 • Balans per 30-06-2021
 • Begroting seizoen 2021/2022
5.  Verslag kascommissie:
 • Verslag
 • Verkiezing leden kascommissie
 • Decharge bestuur 
6.  Goedkeuring jaarverslagen:
 • Bestuur
 • Senioren
 • Jeugd
 • Zaalvoetbal
 • Activiteitencommissie
 • Normen en Waarden

PAUZE

7.  Presentatie nieuw voetbaltenue

8.  Contributie wijziging

9.  Rondvraag

SLUITING

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!